Aankoop van uw nieuwe woning

Wat kunt u van De Koning Groep B.V. verwachten als u ons inschakelt bij de aankoop van uw huis?

 

U kunt rekenen op een actieve en betrokken makelaar:

  • die u een persoonlijke één op één begeleiding geeft en uw woonwensen aanvoelt en juist interpreteert
  • die u op grond van zijn kennis van de markt en zijn jarenlange ervaring kan behoeden voor het nemen van overhaaste beslissingen bij het maken van een belangrijke en vaak emotionele keuze
  • die u vanuit zijn uitgebreid netwerk vaak de nodige voorinformatie kan geven
  • die u veel kostbare tijd kan besparen

Het aankooptraject:

In een oriënterend gesprek inventariseren wij uw woonwensen en schatten dehaalbaarheid in, mede in relatie tot de financiële mogelijkheden. Indien u dat wenst houden wij u kosteloos op de hoogte van het nieuwe aanbod.

Wij ondersteunen u tijdens het gehele zoekproces. We plannen en begeleiden de bezichtigingen, beantwoorden uw vragen, inspecteren de woning op visuele gebreken, onderzoeken de juridische en planologische aspecten en geven ons oordeel over de waarde in samenhang met de ligging en courantheid. Mede met het oog op uw onderzoeksplicht adviseren wij u bij twijfel een nader onderzoek door deskundigen. Voortdurend stellen wij samen met u de vraag: Voldoet dit huis volledig aan uw wensen en (financiële) mogelijkheden of zijn er nogalternatieven?

Indien u uiteindelijk een weloverwogen besluit heeft genomen om tot aankoop over te gaan, begeleiden wij u bij het gehele aankoopproces. We informeren u over de gebruikelijke procedures. We overleggen met u welke aankoopstrategiede grootste kans op succes heeft. Afhankelijk daarvan bepalen we met u de hoogte van het bod met de bijkomende (ontbindende) voorwaarden; verzamelen de ontbrekende gegevens en voeren namens u de aankooponderhandelingen.

Indien er overeenstemming is bereikt, begeleiden wij u bij het schriftelijk vastleggen in het koopcontract tot en met de uiteindelijke levering bij de notaris.

Deeldienst
In overleg is het mogelijk De Koning Groep B.V. voor een gedeelte van het aankooptraject in te schakelen.